top of page
  • Writer's pictureGaila Cohen Morrison

מר בנט שלום - רפורמות באנגלית במשרד החינוך 8

מר בנט שלום,

אמנם לא קיבלתי מענה להצעות שלי לשיפור מצב האנגלית בארץ, אך אני עוקבת בעניין רב אחר הפרסומים של הרפורמות באנגלית המוצעות כדוגמאת כתבה זו שבהמשך. אני מאוד מתרגשת כי זה נשמע שאתה בכיוון הנכון וכנראה יש לך יועצים טובים.

לימוד אנגלית לילדי הגן דרך שירים ומשחקים היא בהחלט הדרך להתחיל. אני שמחה שהבנת שלימוד אנגלית בגנים נעשית בצורה שונה מלימוד בגילאים הגדולים יותר. דרך משחקים, שירים ומשחקי אצבעות של מוטוריקה עדינה וגסה - בדיוק כמו שלומדים את שפת האם. הם גם יהנו וגם ילמדו אנגלית על הדרך!

כתבה בעיתון רפורמות מוצעות ללימוד אנגלית

שעות נוספות ללימוד אנגלית וכיתות קטנות יותר בהחלט יועילו. מתנדבים דוברי אנגלית בכל כיתה יעזרו לתלמידים לקבל את תשומת הלב הפרטנית הנדרשת עבור למידה ותרגול של אנגלית שוטפת.

כולי תקווה שנראה את השינויים האלה בקרוב! הלוואי ופעילות העמותה שלי לקידום אנגלית תהיה מיותרת בעוד כמה שנים כי כל ילד בישראל כבר ידע אנגלית שוטפת ממשרד החינוך.

גיילה

bottom of page