top of page
  • Writer's pictureGaila Cohen Morrison

מר בנט שלום - רפורמות באנגלית במשרד החינוך 7

שלום מר בנט,

זאת אני – גיילה כהן מוריסון מא.ה.ב.ה. שבוע שעבר העליתי את השינוי האולטימטיבי שמשרד החינוך יכול לעשות כדי לדאוג שכל ילד בישראל ידע אנגלית. ברם, עד שילדי הגנים ברי המזל יגיעו לכיתה א' עדיין נצטרך לעזור לשאר התלמידים. העצה שלי – שיעורים תכופים יותר! 2-4 שעות בשבוע זה פשוט לא מספיק זמן כדי לרכוש אוצר מילים, דקדוק, סינטקס וכו' של שפה נוספת.

יתרה מזאת, אנחנו פועלים באופן הפוך. הילדים שלנו זקוקים ליותר מ2-4 שעות בשבוע כדי ללמוד אוצר מילים, דקדוק, סינטקס וכו' של שפה זרה. אנחנו צריכים להתחיל עם יותר שעות בכיתות הצעירות יותר כדי שהתלמידים ירכשו את הכלים. רק אז נוכל לרדת לכמה שעות שבועיות של "תחזוקת" השפה. ראוי להתחיל עם 6 שעות בשבוע ביסודי ובחטיבה לרדת לשעתיים- שלוש בשבוע.

שיעורים באנגלית בתדירות גבוה יותר תשפר את האנגלית

בעיה נוספת היא עניין התזמון. לעיתים קרובות שיעורי האנגלית מוצמדות כך שהילדים מקבלים שיעור כפול. ילדים שוכחים את מה שהם למדו מ15:30 ביום רביעי אחד ועד 14:00 ברביעי שאחריו... תפרשו את השעות במשך השבוע כך שהתלמידים יזכו לחשיפה תכופה יותר. ילדים שוכחים מה הם למדו אם עובר זמן רב מדי. עדיף שילמדו חצי שעה כל יום מאשר 3 שעות ברצף במשך יום אחד!

תדאגו שהשעות של שיעורי אנגלית יהיו שעות איכותיות. זה לא פלא שהילדים לא מצליחים ללמוד כשהשעתיים השבועיות המסכנות שהם מקבלים הם השעתיים האחרונות בימי רביעי בערב...

נמשיך בשבוע הבא, גיילה

bottom of page