top of page

לחצו כאן כדי לראות איך לתרום ולקבל קבלות פטורות ממס בארה"ב ובקנדה.

העברה בנקאית

א.ה.ב.ה. אנגלית הנלמדת בשיטה הטבעית

בנק הדואר (09)

סניף יפו 217, ירושלים (סניף מספר 001)

מספר חשבון: 02749595

באינטרנט

דרך Jgive

איך לתרום לא.ה.ב.ה.:

לשלוח צ׳ק

לשלוח לנו צ'ק לפקודת א.ה.ב.ה. בדואר לכתובת:

א.ה.ב.ה., ת"ד 403, מצפה יריחו, ד.נ. ערבות הירדן, 9065100

bottom of page