English

איך לתרום לא.ה.ב.ה.:

א.ה.ב.ה. הינה עמותה ללא מטרת רווח ( 58-036519-5) המוכרת למס. ניתן לקבל קבלות פטורות ממס.

 

אפשר לתרום:

  • באינטרנט דרך Jgive

  • לשלוח לנו צ'ק לפקודת א.ה.ב.ה. בדואר לכתובת:

א.ה.ב.ה., ת"ד 403, מצפה יריחו, ד.נ. ערבות הירדן, 9065100

  • העברה בנקאית: א.ה.ב.ה. אנגלית הנלמדת בשיטה הטבעית

בנק הדואר (09)

סניף יפו 217, ירושלים (סניף מספר 001)

מספר חשבון: 02749595

לחצו כאן כדי לראות איך לתרום ולקבל קבלות פטורות ממס בארה"ב ובקנדה.

 

Call Us: +972-2-535-6532   /  ahava.org@gmail.com  /  Mitzpeh Yericho, POB 403, D.N. Arvot HaYarden, 9065100 Israel

 © 2020 by A.H.A.V.A  English Learned in a Natural Method        58-036519-5 ע"ר