top of page
  • Writer's pictureGaila Cohen Morrison

שלום מר בנט - רפורמות באנגלית במשרד החינוך 4

לכבוד מר בנט,

אני רוצה לשתף אותך בחוויה מדהימה שחוויתי בסוכות. בתי הבכורה נמצאת בשליחות באנטוורפן, בלגיה. ביקרנו אותם במהלך החג והיה מדהים לראות את השליטה של הבלגיים במספר רב של שפות. התושבים מחליפים בקלות בין אנגלית, צרפתית ופלמית. היהודים כמובן יודעים עברית והחסידים גם שולטים ביידיש, כך שהיהודי הממוצע בבלגיה שולט ב4 או 5 שפות לפחות!

בלגיה - תחנות רוח, אופניים ורב לשוניות

כשביקשנו הוראות ברחוב, נערים צעירים ענו לנו בביטחון באנגלית רהוטה. אם הם לא הצליחו לעזור בשפה אחת הם החליפו שפות בקלות עד שמצאו את השפה המשותפת לנו.

למרות שמלמדים אותם צרפתית רק בכיתה ה' ואנגלית רק בכיתה ז', רוב האוכלוסייה שולטת בפלמית המקומית, בצרפתית ובאנגלית כבר מגיל 5! איך זה ייתכן?!

קודם כל, הגישה וחשיפה בבלגיה היא לרב לשוניות. הטלוויזיה ללא דיבוב – כל הערוצים הם באנגלית. לעיתים קרובות ההורים וקרובי משפחה מדברים שפה נוספת בבית מלבד הפלמית המקומית. ילדים בבתי ספר היהודים מקבלים רק 2.5 שעות של יהדות/לימודי עברית כל יום. כך, ילדים בגן מקבלים רק 2.5 חשיפה לאנגלית, אבל זה כל יום! מהר מאוד הם לומדים עוד שפה. המורים לשפה הסבירו שכשהילדים מגיעים לכיתות ה' וז' הם כבר שולטים בצרפתית ובאנגלית. רק נשאר למורים למלא את החורים בידע.

בבלגיה עם הנכדות שלי

מר בנט היקר, למה אנו לא עושים אותו דבר כאן? אפשר להכניס 2.5 שעות יומיות מתוך 7 שעות בגנים כך שכשיגיעו לכיתה א' נצטרך רק ללמד אותם קרוא וכתוב! אדרבה, תעודד תרבות של רב לשוניות ותחשוף את הילדים גם לערבית. אם כל ילדי ישראל ידעו עברית, ערבית ואנגלית באופן שוטף, עתידנו יכול להיות טוב בהרבה!

מקווה לעתיד טוב יותר,

גיילה

bottom of page