top of page
  • Writer's pictureGaila Cohen Morrison

מר בנט שלום - רפורמות באנגלית במשרד החינוך 6

שלום מר בנט,

זאת אני – גיילה כהן מוריסון מא.ה.ב.ה. שבוע שעבר התחלתי עם הצעות לשינויים שיובילו לכך שכל ילד בישראל יוכל ללמוד אנגלית באופן מוצלח. מלבד כיתות קטנות יותר, אנחנו צריכים להתחיל ללמד אנגלית בגיל צעיר יותר! כשמלמדים ילד בן 9 זה מאוחר מדי. כיתה ג' זה כבר הרבה אחרי הגיל הקריטי ללימוד שפה זרה.

מורה בעמותת א.ה.ב.ה. מלמדת אנגלית לילדי גן

הזמן הנכון לחשוף ילד לשפה נוספת זה בגיל 3, כשהם כבר שולטים בשפת האם שלהם. ניתן להתחיל לחשוף ילדים לאנגלית במשך שעתיים ביום בגנים. דמיין את קלות הלימוד אם ילדים יוכלו ללמוד צבעים תוך כדי שהם בוחרים לגו או להכיר חיות ובגדים ממשחקי אצבעות. זו דרך כל כך קלה וטבעית להגדיל את אוצר המילים שלהם וללמד דקדוק! ואז שיעורי האנגלית ביסודי יוכלו להתמקד באוריינות, ובהמשך בספרות ושפה טכנית גבוהה, כך שיהיו מוכנים ללימודים בהשכלה גבוהה.

שבוע הבא אחזור עם עוד רעיונות שיועילו ללימוד אנגלית של ילדנו עד שיהיה אפשר להחיל את השינוי הפשוט, אך משמעותי שהצעתי.

גיילה

bottom of page