top of page
  • Writer's pictureGaila Cohen Morrison

שלום מר בנט - רפורמות במשרד החינוך 1

שלום מר נפתלי בנט, שר החינוך,

קוראים לי גיילה כהן מוריסון. עליתי לארץ לפני 36 שנה ואני מורה כבר למעלה מ40 שנה. במשך ה17 השנים האחרונות אני מנהלת עמותה בשם א.ה.ב.ה. – אנגלית הנלמדת בשיטה הטבעית, שמטרתה לקדם אוריינות אנגלית בארץ. אני מסכימה איתך מאוד שמצב האנגלית בארץ דורש שיפור. ילדינו חייבים ללמוד לדבר, לקרוא ולהבין אנגלית באופן שוטף. אני רוצה לשתף אותך בכמה דברים שלמדתי במשך השנים:

כמו שאמרת, כישורי קריאה הם מאוד חשובים. הנה כמה צעדים פשוטים כדי לעודד ילדים לקרוא:

ספריית אנגלית בכל בית ספר. אני מאוד שמחה שהחלטת לתת תקציב עבור ספרייה באנגלית בכל בית ספר. זה בדיוק מה שתלמידים צריכים. ספרייה שהיא לא סתם תרומה של ספרים רנדומליים, אלא ספרים טובים, איכותיים, שספרן מקצועי או מורה לאנגלית בחר בקפידה. הספרים חייבים להיות מותאמים לרמה של התלמידים.

ספריית אנגלית בכל בית ספר

ויותר מזה, מר בנט, זה לא מספיק שהספרייה תתקיים. התלמידים צריכים לבקר ולהשתמש בספרייה. שוב, יש צורך בספרן מקצועי או במורה לאנגלית שמכיר את הספרים (כלומר, קרא כל אחד ואחד מהספרים) שיעזור לתלמידים לבחור ספרים. בנוסף, בבקשה תתן להם להשאיל את הספרים כדי לקרוא אותם ולקרוא אותם שוב בנחת בביתם.

כיצד לעודד אותם לקרוא? המכתב הזה כבר ארוך מספיק. אני אשתף אותך בזה במכתב הבא שלי.

2 views0 comments
bottom of page