top of page
  • Writer's pictureGaila Cohen Morrison

שלום מר בנט - רפורמות באנגלית במשרד החינוך 3

שלום מר בנט, זאת אני שוב פעם. גיילה כהן מוריסון מעמותת א.ה.ב.ה. – אנגלית הנלמדת בשיטה הטבעית. שבוע שעבר כתבתי לך מכתב עם רעיונות על איך לעודד קריאה באנגלית בכיתה. השבוע אני רוצה לשתף אותך באחד הקמפיינים המוצלחים ביותר שאני מרימה כל שנה כדי לעודד ילדים לקרוא בכל מקום – בבית, בכיתה ובהסעה!

זוכה מאושר במרתון הקריאה

צרו קמפיין המוני. כל שנה, במשך 5 שבועות, עמותת א.ה.ב.ה. מריצה את מרתון הקריאה באנגלית (בקרו באתר או דף הפייסבוק של מרתון הקריאה) שבה הילדים קוראים באנגלית כדי לזכות בפרסים. וזה עובד! לילדים יש מוטיבציה לקרוא באופן אינטנסיבי במשך כחודש. רמות הקריאה באנגלית קופצות בשנה או שנתיים! הילדים מגלים את חדוות הקריאה! הם מגלים שהם מסוגלים לקרוא באנגלית!

אני ממליצה למשרד החינוך לערוך קמפיין דומה. אנחנו נשמח לקבל תמיכה וגיבוי ממשרד החינוך. לצערי, כל פעם שניסינו להשיג תמיכה ממשרד החינוך נתקלנו בהררי בירוקרטיה. נשמח לשתף פעולה אם תרצו בכך.

שבוע טוב, גיילה

2 views0 comments
bottom of page