top of page
  • Writer's pictureGaila Cohen Morrison

אז מה היה לנו בסוף?

מרתון הקריאה של 2015 היה מדהים. אנחנו מחכים בקוצר רוח למרתון הקריאה 2016!

אז מה היה לנו?

  • 164 משתתפים (כולל 5 מבוגרים ו19 נוער)

  • 13 בתי ספר

  • 2,328 ספרים נקראו! 97,516 עמודים נקראו!

  • 18,000 ש"ח נתרם!

בנימה יותר אישית אני רוצה לשתף אותכם ברגשות שלי כשחילקנו את הפרסים:

כשראיתי את כל הילדים עולים לבמה חשבתי על הטפסים שהם הגישו בכתב יד יגע. ראיתי את פניהם קורנים מאושר, עיניהם נוצצות עם גאווה על ההישגים שלהם. זה הרגע שאני יודעת שכל העבודה הקשה שלי שווה את זה

העתיד של ישראל נמצא מולי- רגע של מורתיות אמיתית. הורים, תורמים ומורים- תודה רבה על על התמיכה העידוד שנתתם לא.ה.ב.ה. ולילדים כדי לעזור למרתון להתקיים!

גיילה

2 views0 comments
bottom of page