top of page
  • Writer's pictureGaila Cohen Morrison

אירוע הפתיחה אתמול (תמונות בפנים!)

היה מוצלח ביותר! אתמול היה אירוע הפתיחה של מרתון הקריאה. משמע שהמרתון אוטוטו מתחיל (עוד 8 ימים לפי הספירה לאחור כאן).

לייני, ילדת בת מצווה מארה"ב הגיעה כדי להקריא לתלמידי ביה"ס בכפר אדומים. הם הביאו המון ספרים כדי שהילדים יוכלו להתחיל לקרוא למרתון! (ראו תמונה שנייה)

כאן רואים את לייני מקריאה:

2226-compressededited.jpg

הילדים בוחרים ספרים. כמה ספרים!!!

לייני נותנת לגיילה ספרים לחלק:

ועוד שניים להתרשם:

3 views0 comments
bottom of page