top of page
  • Writer's pictureGaila Cohen Morrison

אירוע הפתיחה שלנו!

אירוע הפתיחה של מרתון הקריאה מתחיל עוד שבועיים- ב29 לדצמבר. לייני, ילדת בת מצווה מארה"ב תשתתף איתנו בתחרות קריאה בשביל פרוייקט הבת מצווה שלה. היא ומשפחתה יגיעו לבית הספר להקריא ספרים לילדים. היכונו להתחיל לקרוא!

128684-425x282-ChildrenReading.jpg

3 views0 comments
bottom of page